Kategorie: SBN Planungsgruppe II SBN Planungsgruppe II

 

Terminvorschau (1 Jahr)

 • 16. Dezember 2019 ab 14:00 Uhr: SoFa Reiherstieg
 • 24. Februar 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe I
 • 25. Februar 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe II
 • 23. März 2020 ab 14:00 Uhr: SHA Planungsgruppe Reiherstieg
 • 11. Mai 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe I
 • 12. Mai 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe II
 • 22. Juni 2020 ab 14:00 Uhr: SHA Planungsgruppe Reiherstieg
 • 7. September 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe I
 • 8. September 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe II
 • 28. September 2020 ab 14:00 Uhr: SHA Planungsgruppe Reiherstieg
 • 9. November 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe I
 • 10. November 2020 ab 10:00 Uhr: SBN Planungsgruppe II
 • 30. November 2020 ab 14:00 Uhr: SHA Planungsgruppe Reiherstieg